Bg-Flower.png
ರಾಗ: ಯಮುನಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಾಳ: ಮಿಶ್ರ ಛಾಪು ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ರವಿ ದಾಸ
Rāga: Yamunā kalyāṇi tāḷa: Miśra chāpu racane: Śrī ravi dāsa

ಕಮಲ ಲೋಚನ ಕಟಿ ಪೀತಾಂಬರ
ಅಧರ ಮುರಳಿ ಗಿರಿಧರಂ
ಮಕುಟ ಕುಂತಲ ಕರಳ ಕುಟಿಯ
ಸಾವರೇ ರಾಧೆ ವರಂ

ಕೂಲ ಯಮುನಾ ಧೇನು ಆಗೇ
ಸಕಲ ಗೋಪಿಕ ಮನ ಹರ೦
ಪೀತ ವಸ್ತ್ರ ಗರುಡ ವಾಹನ
ಚರಣ ನಿತ ಸುಖ ಸಾಗರ೦

ವಂಶಿಧರ ವಸುದೇವ ಛಲಿಯಾ
ಬಲಿ ಛಲ್ಯೊ ಹರಿ ವಾಮನ೦
ಡುಬುತೇ ಗಜ ರಾಖ ಲೀನ್ಹೊ
ಲಂಕಾ ಛೆಡಯೋ ರಾವಣ೦

ಧೀನ ನಾಥ ದಯಾಳ ಸಿಂದೋ
ಕರುಣಾ ಮಯಿ ಕರುಣಾ ಕರ೦
ಕವಿ ದತ್ತ ದಾಸ ವಿಲಾಸ ನಿಸದಿನ
ನಾಮ ಜಪ ನಿತ ನಾಗರ೦

 

Kamala lōcana kaṭi pītāmbara
adhara muraḷi giridharaṁ
makuṭa kuntala karaḷa kuṭiya
sāvarē rādhe varaṁ
kūla yamunā dhēnu āgē
sakala gōpika mana harao
pīta vastra garuḍa vāhana
caraṇa nita sukha sāgarao
vanśidhara vasudēva chaliyā
bali chalyo hari vāmanao
ḍubutē gaja rākha līnho
laṅkā cheḍayō rāvaṇa0
dhīna nātha dayāḷa sindō
karuṇā mayi karuṇā karao
kavi datta dāsa vilāsa nisadina
nāma japa nita nāgara0
Sriveena Narthana Shaale